Shiu

shiu

Jam lot që rrjedh nga qielli,
dhe më than vetëm dielli.
(shiu)