Muajt e Vitit

muajt-e-vitit

Një lis me dymbëdhjetë dega,
gjashtë të buta,
gjashtë të egra…

“Muajt e Vitit”