Category Archives: Shtatzania

Konceptimi: Nga veza në embrion

Konceptimi: Nga veza në embrion

 

Në momentin kur një spermatozoid i vetëm penetron një vezë të pjekur, ndodh konceptimi apo fertilizimi.Për të kuptuar më mirë procesin e jashtëzakonshëm të konceptimit, udhëtoni me ne, nga veza e vogël, duke u rritur në embrion.

 

 

 

 

 

Ovulacioni

Çdo muaj, një vezë e pjekur lëshohet nga një prej dy vezoreve të gruas – kjo quhet ovulacion.

Ovulacioni zhvillohet rreth dy javë pas ditës së parë të periudhës së fundit menstruale.

Kalimi në tubën fallopiane

Pasi veza lirohet nga vezorja, ajo udhëton në tubën fallopiane ku edhe mbetet deri sa spermatozoidi i vetëm e penetron atë gjatë fertilizimit.

Udhëtimi i mundimshëm i spermës

Mesatarja e shkarkimeve të derdhjes së spermës nga 40 – 150 milion, të cilat notojnë në rrjedhën e sipërme në drejtim të tubave fallopiane në misionin e tyre për të fekonduar një vezë. Spermatozoidet që notojnë shpejtë mund të arrijnë në vezë për një gjysëm ore, ndërsa të tjerët edhe për disa ditë. Spermatozoidet mund të jetojnë deri në 48-72 orë. Vetëm disa qindra mund të afrohen tek veza, për shkak të shumë barrierave natyrore dhe pengesave që ekzistojnë në traktin riprodhues të femrës.

Fekondimi: Sperma penetron vezën

Nëse qeliza sperme takon dhe penetron një vezë, ajo do të fekondojë vezën. Kur ndodh fertilizimi, ndryshimet ndodhin në sipërfaqen e vezës për të parandaluar spermat tjera nga penetrimi. Në momentin e fekondimit, përbërja gjenetike është e plotë, duke përfshirë edhe gjininë e foshnjes.

Qelizat fillojnë të ndahen

Veza e fekonduar fillon ndarjen me shpejtësi, duke u rritur në shumë qeliza. Ajo e lë tubën fallopiane dhe hyn në mitër tri apo katër ditë pas fekondimit.

Rrallëherë, veza e fekonduar nuk e lë tubën fallopiane, kjo quhet një shtatzëni e tubave ose shtatzëni ektopike dhe është e rrezikshme për nënën.

Implantimi

Pas hyrjes në mitër, veza e fekonduar hyn në rreshtin e mitrës ose endometrium. Ky proces quhet implantim. Qelizat vazhdojnë të ndahen.

Hormonet e shtatzënisë

HCG (Human Chorionic Gonadotropin) është hormoni që është i pranishëm në gjak, mbrenda një javë konceptimi. Është hormoni i cili detektohet në gjak apo në urinë gjatëtestit të shtatzënisë, por zakonisht duhen tre apo katër javë që nivelet e HCG-së të jenë mjaft të larta që të detektohen nga testi shtëpiak i shtatzënisë. Sekretohet nga qelizat që zhvillohen në placentë.

Zhvillimi fetal

Pas implantimit, disa qeliza bëhen placentë përderisa disa të tjera bëhen embrion. Zemra fillon rrahjet gjatë javës së pestë. Truri i bebit, palca kurrizore, zemra dhe organet tjera fillojnë të formohen. Në javën e tetëtë zhvillimit të bebit, tanimë të quajtur fetus, është 1.6 cm. Termi i plotë i lindjes zakonisht ndodh rreth 40 javëve.

Si të vie gjer tek fekondimi?

fekondimi

Çfarë është ovulimi?

Gjatë rrugës, qeliza vezë fillon të ndahet dhe kur arrin në mitër, ka rreth 100 qeliza

Gjatë dy javëve të para të ciklit menstrual, trupi juaj përgatitet të ovulojë – hormonet stimulojnë vezoret që të krijojnë dhe të lirojnë qelizën nga vezorja dhe njëkohësisht sinjalizojnë mbrendësinë e mitrës, endometriumin, që të trashet, në mënyrë që të pregatitet për qelizën vezë të pllenuar.

Lirimi i qelizave vezë – ovulimi, ndodh më së shpeshti gjatë dy javëve pas ditës së parë të ciklit menstrual por kjo mvaret nga gjatësia e ciklit, kështu që ovulimi nuk është gjithmonë në ditën e katërmbëdhjetë të ciklit. Kur vie gjer te ovulimi, qeliza vezë fillon të udhëtojë nëpër kanalin vezorë ku zakonisht fekondohet.

Çfarë ndodh pas fekondimit të qelizave vezë?

Pas fekondimit të qelizës vezë (fertilizimi), vazhdon rrugën për në mitër, dhe vendoset në mbrendinë e saj (implantimi). Gjatë rrugës qeliza vezë fillon të ndahet dhe kur arrin në mitër, ka rreth 100 qeliza, ndërsa mbrendia e saj mbushet me lëng i cili thirret blastocistë.

Blastocista ka dy shtresa të qelizave – të mbrendshme dhe të jashtme. Nga ato të jashtme do të formohet placenta, dhe nga e mbrendshmja foshnja. Diametri i blastocistës është 0.1 – 0.2 mm. Njëkohësisht krijohet edhe qesja e verdhë, e cila do të jetë burim ushqimi për foshnjen derisa të formohet placenta.

Si krijohen binjakët?

Nëse nga vezorja lirohen dy qeliza vezë dhe fekondohen me dy spermatozoide të ndara, janë krijuar dizigotët apo binjakët dyvezore, të cilët kanë material të ndryshëm gjenesh. Ata mund të jenë me gjini të njejtë apo të kundërt, mund të ngjajnë ose jo.

Nëse fekondohet një qelizë vezë dhe më vonë ndahet në dy pjesë, vie gjer tek krijimi i binjakëve identikë njëvezorë apo monozigotë. Nëse ndahet në tre pjesë, krijohen trenjakët, e kështu me rradhë…

Binjakët identikë kanë material të njejtë gjenesh, janë të gjinisë së njejtë dhe ngjajnë. Vetëm një e treta e binjakëve janë identike, gjegjësisht monozigotë.

Si ta kuptoj nëse është bërë fekondimi?

Kur vie gjer tek implantimi, qafa e mitrës bëhet më e butë, dhe mbushet me sekret të trashë i cili mbron mbrendinë e mitrës nga infeksionet. Gjatë implantimit mund të vie gjer te gjakderdhja e madhe dhe dhembja. Mos u habitni, kjo është normale, por nuk do të thotë që paraqitet tek të gjitha gratë. Shumica e grave nuk e dijnë saktësisht se kur është bërë fekondimi.

Nëse nuk ju vijnë mestruacionet në periudhën kur do të duhej, mund të kontrolloni nëse jeni shtatzënë pikërisht përmes hormonit i cili sekretohet në shtatzani – HCG. Testet të cilat përdoren për vërtetimin e shtatzanisë blehen në barnatore dhe maten me sasinë e këtij hormoni që gjendet në urinën tuaj. Këtë test mund ta bëni edhe në shtëpi.

Çfarë do të më këshillojnë mjekët, kur të kuptoj që jam shtatzënë?

Nëse shtatzania ka qenë e planifikuar, atëherë me siguri që me udhëzim të mjekut ju keni filluar me konsumimin e acidit folik në doza prej 0.4 mg në ditë – tre muaj para konceptimit. Do të vazhdoni me përdorimin e tyre gjer në javën e 12 të shtatzanisë, dhe më pas do të udhëzoheni nga mjeku se çfarë do të bëni më tej.

Kjo terapi zvogëlon mundësitë e paraqitjes së problemeve me kurriz të foshnjes.

Me teper mbi Shtatzanine

Ilaçet natyrale për gratë shtatzëna

Konsumoni sa më shumë çajra bimorë

Mënyrat natyrale se si ti zbusni simptomet, të cilat janë shumë të shpeshta gjatë gjendjes tuaj momentale.

Secila shtatzënë ndeshet me probleme, të cilat janë pjesë përbërëse e gjendjes së saj. Zakonisht është e pamundur ti parandaloni, por egzistojnë disa mënyra natyrale që të zbuten ato…Read More »


A është e dëmshme të mirren antibiotikë gjatë shtatëzanisë?

 

Antibiotikët në shtatëzani

Mvaret. Disa antibiotik janë të padëmshëm për tu marrë gjatë shtatëzanisë, ndërsa ca të tjerë paraqesin rrezik për zhvillimin e foshnjës, dhe ngrejnë me vete një numër të madh vështirësish të cilat mund të pasojnë pas kësaj.

Kur një medikament bjen në këtë kategori, është pse nuk…Read More »


A mundet depresioni im ti bëjë dëm foshnjës sime?

Ndikimi depresionit në shtatëzani

Po, mundet, prandaj përkujdesuni që depresioni të jetë njëri nga problemet për të cilat do të këshilloheni me mjekun tuaj. Në rast se keni depresion nga të lehtë deri te ai i moderuar atëherë filloni me psikoterapi.

Në qoftë se depresioni ju parandalon që të bëni atë që…Read More »


A është e dëmshme të mirren hapat e gjumit gjatë shtatëzanisë?

Përdorimi i hapave të gjumit në shtatëzani

Jam ca si dorështrënguar për dhënjen e hapave të gjumit. Mund të bëheni i mvarur pas tyre, dhe në së kjo ndodh atëherë kjo do të ketë ndikim dhe tek foshnja në stomak, dhe pastaj do të keni vështirësi që ti leni…Read More »


A është e vërtetë se rrezatimi me X-valë (me rentgen) mund të shkaktojë defekte gjatë lindjes?

Rrezatimi në shtatëzani

Nëse rrezatimi është tejet i fortë, atëherë po. Dhe është poashtu e vërtetë se sa më shumë ekspozim ndaj rrezatimit me rentgen gjatë shtatëzanisë, aq me rrezik është për foshnjën. Për këtë arsye ekspertët rekomandojnë që gratë shtatëzëna ti shmangin inçizimet e panevojshme me rentgen.

Nëqoftëse inçizimi…Read More »


A mundet temperatura ime gjatë shtatëzanisë ta dëmtojë foshnjën time?

Ndikimi temperaturës së lartë në shtatëzani

Herët në shtatëzani temperaturat e ulta nuk janë ndonjë problem. Por një temperaturë e lartë mbi (39,5 celzius) mund të jetë vdekjepruese për foshnjën tuaj.

Procesi fiziologjik i zhvillimit të hershëm të fetusit, siç është aktiviteti i proteinave, janë të ndjeshme ndaj temperaturave, dhe i gjithë…Read More »


A është e dëmshme që të vazhdojë me ushqimin me gjinjë edhe kur jam shtatëzënë?

Shtatëzania nuk pengon gjidhënjen

Jo, edhe pse mund të jetë më vështirë sepse gjatë shtatëzanisë zvoglohet sasia e qumështit. Dhe është shumë me rëndësi që të konsumoni plot lëngje se vetëm kjo do të ju furnizojë me sasitë e duhura të qumështit.

Poashtu ushqimi me gjinjë do të ju dehidrojë, dhe kjo…Read More »


A është e vërtetë se gratë shtatëzëna nuk mund të japin gjak?

Ndalohet dhurimi i gjakut në shtatëzani

Është e vërtetë. Në teori dhurimi i gjakut mund të shkaktojë anemi duke harxhuar hekurin që e keni në gjak. Pasi që nuk është treguar si e padëmshme, Kryqi i Kuq Amerikan dhe organizatat tjera për dhurimin e gjakut në Shtete e Bashkuara…Read More »


A është e dëmshme të mirret aspirin gjatë shtatëzanisë?

Aspirini në shtatëzani

Në të shumtën e rasteve jo. Gjersa nuk ka gjasa që marrja e një aspirini të vetëm diku rreth gjysmës se shtatëzanisë të ju shkaktojë ndonjë dëm, medikamenti ka gjasa të ju shkaktojë dëme, dhe juve dhe foshnjës tuaj në rast se e merrni rregullisht në…Read More »


A është e dëmshme të miret ibuprofen gjatë shtatëzanisë?

Ibuprofeni në shtatëzani

Është mirë që të mirret ibuprofen, kohë pas kohë gjatë shtatëzanisë, për dhembje të kohëpaskohshme kokës për shembull. Por mos e përdorni në mënyrë të rregulltë.

Marrja e ibuprofen për disa ditë për të përballuar dhembjen dhe të kallurit nga ndonjë gjë siç është ndrydhja e nyjeve…Read More »


A është e dëmshme që gjatë shtatëzanisë të qëndroj në shoqëri të njerëzve që konsumojnë duhan?

Ne të gjithë e dijmë që duhani shkakton probleme me placentën, redukton peshën e foshnjes dhe dëmton kuotën e inteligjencës IQ. Por konsumimi i duhanit i dorës së dytë nuk e dijmë me saktësi nëse paraqet rrezik për ju dhe foshnjen tuaj. Por nëse përdorimi i duhanit në përgjithësi është…Read More »


A mund të kem cikël menstrual gjatë shtatzënisë?

Jo. Ju nuk mund të keni cikël menstrual gjatë periudhës së shtatzënisë.

Disa gra kanë gjakderdhje vaginale gjatë shtatzënisë. Disa madje raportojnë gjakderdhje të përhershme e cila ju duket si cikël menstrual i rregullt. Por gjakrrjedhja vaginale gjatë shtatzënisë nuk është po e njejta gjë sikurse cikli menstrual.

Ku…Read More »


Si ta përballoni dhembjen nga humbja e foshnjes?

Është normale që do të jeni në shok, depresion, do ndjeni dhembje, faj, zemërim dhe do të ndjeheni të thyera e të lënduara kur humbisni foshnjen.

Ditët, javët, madje edhe muajt pas humbjes së foshnjes mund të jenë të mundimshëm dhe me vuajtje – madje edhe më shumë nëse është…Read More »


10 gjërat të cilat asnjëherë nuk duhet t`ia thoni një shtatzëne!

Nënat e ardhshme shpesh ballafaqohen me shikime, buzëqeshje dhe komente, për gjendjen e tyre dhe për rolin e tyre të ri në jetë. Mirëpo, ndodh që ndonjëherë këto komente, nuk janë edhe shumë taktike.

Këto situata nuk do të thotë që janë pasoja të qëllimeve të kqija, jondjeshmërisë apo paditurisë, por…Read More »


Studimet thonë të pritni 6 muaj para se të mbeteni përsëri shtatëzënë

Periudha e shkurtë ndërmjet shtatëzanive paraqet probleme

 

Fëmiu i posalindur ju ka sjell shumë kënaqësi dhe shumë impakt në jetën tuaj, sa që nuk mund të prisni deri sa të filloni shtatëzaninë për fëmiun tjetër, por merrni frymë njehërë. Studimet e reja sugjerojnë që duhet të prisni se paku 6 muaj…Read More »


Kafshët shtëpiake gjatë shtatzanisë tuaj

A mund ta ndjejnë shtatzaninë tuaj, kafshët shtëpiake?

Po. Edhe pse nuk egzistojnë të dhëna se si kafshët shtëpiake mund ta ndjejnë shtatzaninë e pronarëve të tyre, por është shumë e mundshme që ata e ndjejnë ndryshimin e sjelljes, disponimit dhe gjendjes së tyre. Qentë dhe macet janë mjeshtër në…Read More »


Lehtësimi i depresionit gjatë shtatëzanisë

Depresioni pas lindjes shpesh vjen pas depresionit të shtatzanisë

Shihni më thellë brenda vetes. Shtatzania, sidomos për here të parë te femra, shoqërohet me ndryshime fizike dhe ngarkesa psikologjike, që duhen pasur parasysh nga vetë ju, si dhe nga të tjerët. Qëllimi kryesor është përgatitja psikologjike për identitetin si nënë, apo…Read More »


Ngërçet gjatë shtatzënisë

Shtatzënia sjell gëzimin e amësisë. Megjithatë, shtatzënia shkakton edhe ndryshime në organizëm. Të gjitha ndryshimet janë pjesë e parapregatitjes së organizmit për foshnje. Ngërçet në shpinë dhe këmbë janë paraqitje e shpeshtë gjatë shtatzënisë, ndërsa egzistojnë shumë fakte se përse lajmërohen ngërçet.

Në periudhën e shtatzënisë së hershme do të…Read More »


Largoni ndjenjën e të qenit e fryer

1. Hani ngadalë

Konsumimi i shpejtë i ushqimit të papërtypur mjaftueshëm, mund të shpie tek gëlltitja e panevojshme e ajrit, i cili krijon ndjenjën e fryrjes. Sipas rekomdimeve të ekspertëve, shtatzënat për një shujtë duhet të ndajnë së paku gjysëm ore.

Konsumimi gradual i ushqimit, do të ju mundësojë që të…Read More »

Dhembjet e shpinës gjatë shtatzanisë

Sipas disa hulumtimeve, gati 50 % të shtatzënave vuajnë nga dhembjet e shpinës. Këto probleme zakonisht paraqiten për shkak të ndryshimeve në konturat e trupit të femrës, duke u rritur fëmija dhe duke shtuar në peshë, nga muaji në muaj në barkun e nënës. Kjo peshë e shtuar shkakton…Read More »


Neveria e mëngjesit gjatë shtatzanisë

Neveria gjatë tremujorit të parë të shtatëzanisë i brengos së tepërmi nënat e ardhshme. Hani një kore të bukës para se të ngriteni nga krevati, ndërsa gjatë ditës, kur i ndjeni neveri, mund të hani kikirikë apo krekerë.

Ende nuk dihet se çfarë e shkakton me saktësisht neverinë ndaj ndonjë…Read More »


Gjinjë të ndjeshëm gjatë shtatzënisë

 

Nënat e reja që lindin për herë të parë, zakonisht ndjejnë siklet në gjinjë

Meqë jeni shtatzënë, ndoshta keni vërejtur që gjinjtë tuaj janë më të ndjeshëm në prekje. Ndoshta do të ndjeni dhembje në gjinjë gjatë ushtrimeve në palestër, gjatë ngritjes së shkallëve, apo ndoshta derisa fleni. Edhe nëse…Read More »


Lëvizjet e frytit gjatë shtatzënisë

Foshnja e shëndetshme është foshnja aktive

Që të siguroheni që foshnja juaj po përparon në mënyrë të drejtë, duhet të kontrollohen lëvizjet e saj çdo ditë.

Ja disa këshilla me ndihmën e të cilave mund të kontrolloni lëvizjet e foshnjes pas javës së 20 të shtatzënisë:

- Gjithsesi numëroni lëvizjet e frytit…Read More »


Problemet e mëdha të shtatëzanisë

Problemet e mëdha të shtatëzanisë

Gjatë shtatzanisë, krahas problemeve të vogla, të cilat nuk kanë nevojë për trajtim, apo trajtohen pa u shtruar në maternitet, ndodhin edhe probleme të mëdha, të cilat mund të rrezikojnë jetën tuaj dhe të fëmijës. Pikërisht për këto arsye ato trajtohen në maternitet.

Këtu po…Read More »


Striat

Shkaqet dhe shenjat e tyre

Striat e shtatzanisë prekin zakonisht barkun dhe gjoksin

Striat janë një gjendje relativisht e shpeshtë e lëkurës. Ato nuk përbëjnë një problem të rëndësishëm mjekësor, duke mbetur një problem me natyrë kryesisht kozmetike. Në mënyrë të ngjashme me shumë probleme të tjerë me natyrë kozmetike, personat…Read More »


Problemet e vogla të shtatëzanisë

Problemet e vogla të shtatëzanisë

Gjatë shtatëzanisë ndodhin shumë ndryshime, të cilat janë të lidhura me të. Është detyrë e personelit mjekësor që merret me kujdesin para lindjes, që t’ju sqarojë për këto ndryshime të pritshme të organizmit tuaj. Tanimë organizmi juaj vihet edhe në dispozicion të fëmijës.

Konstipacioni…Read More »


Çfarë duhet të dini për tamponët

Tamponët e ditëve të sotme mund ti përdorin të gjitha gratë dhe vajzat

Organizmi i shumicës së femrave i pranon shumë mirë. Që kur filloi prodhimi i tyre, problemet praktike te femrave gjate mujoreve eshte zgjidhur. Duke iu falenderuar tamponeve femrat lirisht mund te notojne, mund te mirren me sport, mund…Read More »


Shtatzënia e dytë

Ngadalësoni, konsumoni ushqim kualitativ dhe pushoni sa më shumë

Me të vërtetë ka dallim shtatzënia për herë të dytë. Edhe nëse ndjeheni më me përvojë, mund të përjetoni shumë supriza të tjera, si fizike ashtu edhe psiqike. Fizikisht, madje gjer në një muaj përpara se në shtatzëninë e parë, do ndjeni…Read More »


Shtatëzania e paplanifikuar

Shtatëzania mund të zgjojë tek gruaja ndjenjat më të mrekullueshme. Këto ndjenja mund të rriten nëse partneri juaj dhe ju, një kohë të gjatë e planifikoni shtatëzaninë, apo nëse mbeteni shtatëzënë paplanifikuar, duke menduar që kjo kurrë nuk do të jetë e mundur. Cilado qoftë arsyeja, fakti që një…Read More »

 

 

 

 


Shtatëzania pas abortit

Egzistojnë shumë arsye se pse gruaja vendos për opcionin përmes rrugëve mjekësore që të përfundojë shtatëzaninë. Megjithëse, ka gra të cilat vendosin ta mbajnë foshnjen por i frikësohen abortit të mëhershëm se ndoshta mund t`ju pamundësojë këtë gjë. Nëse aborti kryhet në ndonjë klinikë profesionale legale, atëherë nuk do…Read More »


Si zhvillohen shqisat e foshnjes në barkun e nënës

Si zhvillohet shqisa e prekjes tek foshnjat gjatë kohës së qëndrimit në bark të nënës?

Hulumtimet kanë treguar se binjakët pa problem shohin njëri-tjetrin gjatë kohës që qëndrojnë në barkun e nënës

Shqisa e prekjes zhvillohet në javën e tetë të tremujorit të parë. Ndjeshmëria në prekje lajmërohet së pari në…Read More »


Brengosem për…

Vazhdimisht qaj, shqetësohem nëse kjo është në rregull?

Nuk është në rregull të qani tërë kohën. Është normale që të ndërroni disponimin dhe këtë nuk mund ta spjegoni, por nëse nuk mundeni që të ballafaqoheni me problemin, lajmërohuni tek mjeku.

Para shtatzënisë kam pirë ilaçe, a është kjo e rrezikshme?

Mvaret se çfarë…Read More »


Për çfarë frikësohen shtatzënat


1. Frikësohem se mos e humbas foshnjen

Shumë shtatzëna frikësohen se do ta humbin foshnjen dhe kjo frikë është e shumë e theksuar gjatë tre muajve të parë të shtatzanisë. Më së shpeshti aborti ndodh në javët e para të shtatzanisë (në rreth 20 % të rasteve). Disa…Read More »


Emocionet gjatë shtatëzanisë


A është normale që tërë kohën më ndërrohet disponimi?

Shtatëzania paraqet një gjendje të re jo vetëm në pikëpamje fizike por edhe në atë psiqike

Apsolutisht! Shtatëzania paraqet një gjendje të re jo vetëm në pikëpamje fizike por edhe në atë psiqike. Kjo ndodh ngase nuk e dini se…Read More »


Pasiguria në shtatzaninë e hershme

Prej se e kam kuptuar që jam shtatzënë, jam e brengosur dhe e padisponuar. Përse?

 

Jepini vetes kohë që të mësoheni me idenë që jeni shtatzënë

Jepini vetes kohë që të mësoheni me idenë që jeni shtatzënë, që tani fillon një pjesë e re në jetën tuaj dhe asgjë më nuk…Read More »


Shtatëzania gjatë moshës 20, 30, 40 vjeçare

 

Vitet më fertile të jetës suaj 20-24

Shumë ekspertë do të thoshin që nuk egziston kohë e duhur për të filluar një familje.

Por egzistojnë avantazhet dhe disavantazhet për të lindur në mosha të ndryshme: në të 20tat psh. keni më shumë energji për të vrapuar dhe për t`u kujdesur për…Read More »

Ushqimi

Acidi Folik

 

Çfarë është acidi folik dhe përse është i rëndësishëm në shtatzani?

Acidi folik bën pjesë në vitaminën B, ndërsa organizmi ka nevojë për të për krijimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe qelizave të tjera të reja. Në natyrë nuk gjendet në ushqim, por ndodhen folatet, nga më...Read More »


Mineralet në ushqim të shtatzënave

 

Cilat minerale janë të domosdoshme gjatë shtatzënisë?

Gjatë shtatzënisë duhet të rrisni konsumimin e mineraleve

Mineralet janë substancat pasive në ushqimin tonë, shumë të nevojshme për rritje dhe zhvillim të organizmit: për rritjen e qelizave, zhvillimin e skeletit dhe prodhimin e energjisë. Gjatë shtatzënisë dhe gjidhënjes, duhet të rrisni konsumimin...Read More »


Vitaminat në ushqim të shtatzënave

 

Përse duhet marrë vitaminat?

Gjatë shtatzanisë gruaja ka nevojë për konsumim shtesë të disa vitaminave që të mundësohet zhvillimi i drejtë i indeve dhe i foshnjes. Vitaminat janë substanca të domosdoshme për organizmin në sasi shumë të vogla sepse organizmi nuk i prodhon prandaj duhen marrë shtesë me ushqim...Read More »


Multivitaminat dhe shtatzënat

Gruas shtatzënë i nevojiten rreth 200 kalori më shumë se zakonisht

Tregu është i mbushur me preparate të ndryshme vitaminash për të gjitha moshat. Egzistojnë shumë preparate multivitaminash të cilat preferohen për shtatzënat në mënyrë që të parandalohet osteoporoza, ti forcohen dhëmbët, të kompenzohet hekuri, zhvillimi i drejtë i foshnjes...Read More »


Trashësia gjatë shtatëzanisë


Çfarë nënkuptohet në të vërtetë me termin trashësi?

Trashësia është niveli i lartë i yndyrës në organizëm. Ju tërheqim vëmendjen që termin trashësi të mos e lidhni me ushqimin e tepruar (që nënkupton rritjen e peshës së trupit në raport me peshën ideale duke llogaritur sasinë e tepërt...Read More »


Pesha trupore gjatë shtatzanisë


Çfarë peshe trupore mund të fitojë gjatë shtatzanisë?

Nëse prisni më shumë se një foshnje, shtoni ushqimit tuaj të para shtatzanisë 600 kalori në ditë

Shtatzëna duhet të fitojë në peshë nga 10 gjer në 14 kilogramë. Nëse prisni binjakë mund të fitoni pak më shumë. Nëse në shtatzani...Read More »


Ushqyerja gjatë shtatëzanisë

 

Përdorni lëng frutash 100% të pastër

Padija bën që “drama” e shëndetit gjatë shtatzanisë, aktor i së cilës është edhe ushqimi, të zhvillohet me perde të mbyllura dhe vetëm në aktin e fundit, kur tragjedia bëhet e dukshme, do arrihet të kuptohen gabimet që janë bërë gjatë kohës së...Read More »