Bubi dhe pulat

bubi-dhe-pulat

Pulat hanë,

në avlli,
sulet bubi,
me furi.

Ko, ko, ko,
ka, ka, ka,
bubi, bubi,
po na ha.

Pulat kotë,
frikë kanë,
bubi dhelprës,
nuk i ngjan.