Bebja 1-48 Javesh

Bebja

Mirë se vini në boten e prinderve – ky do jete një udhëtim plot experience per ju! Ne mund te ju ndihmojme me cfaredo pyetje qe ju mund te keni. Si: në lidhje me gjumin e fëmijës, kujdesin, shëndetin,te ushqyerit, te zhvillimit, dhe me sigurinë e femijes tuaj.

 

 

 

 

i Porsalindur   1 Javesh    |   2 Javesh   |   3 Javesh   |   4 Javesh
1 muajsh         1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh   |   4 Javesh
2 muajsh         1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh   |   4 Javesh
3 muajsh         1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh   |   4 Javesh
4 muajsh         1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh   |   4 Javesh
5 muajsh         1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh   |  4 Javesh
6 muajsh         1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh  |   4 Javesh
7 muajsh         1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh   |   4 Javesh
8 muajsh         1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh   |   4 Javesh
9 muajsh         1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh   |   4 Javesh
10 muajsh       1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh    |   4 Javesh
11 muajsh       1 Javesh    |   2 Javesh    |  3 Javesh   |   4 Javesh

Leave a Reply

Your email address will not be published.